Trường MN Minh Quang có 02 điểm trường với tổng diện tích là: 16.090mtrong đó:

   Có 16 phòng học; 02 bếp ăn; 01 phòng âm nhạc; 01 phòng hội đồng; 02 phòng y tế; 04 phòng kho; 01 phòng vi tính; 04 phòng hiệu bộ.

 Cả 02 khu đều có khu vui chơi phát triển thể chất; khu vui chơi giao thông. Năm học 2017 - 2018 trường đã xây dựng thêm nhà đa ngăng tại khu A với diện tích hơn 300m2 ;  xây dựng bể nước bể cát với tổng diện tích hơn 100m2. Ngoài ra trường còn bố trí các đồ chơi ngoài trời theo từng khu vực hợp lý để thuận tiện cho trẻ được vui chơi và trải nghiệm, trồng các bồn hoa cây cảnh các khu vực vườn trường tạo lên môi trường xanh - sach - đẹp, thân thiện.