Trường Mầm non Minh Quang được thành lập từ những năm 1960 của thập niên 90. Tiền thân là trường mẫu giáo và nhà trẻ xã Minh Quang. Đầu những năm 1980 được sát nhập và lấy tên là : Trường Mầm non Minh Quang.

     Năm học 2010- 2011 trường được xây dựng 02 điểm trường với tổng diện tích là 16090 m. Gồm 16 phòng học; 02 bếp ăn với ddầy đủ các phòng chức năng.

    Tháng 01 năm 2012 trường được chuyển từ loại hình trường bán công sang loại hình công lập. 

    Tháng 8 năm 2014 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

    Tháng 10 năm 2014 được công nhận trường kiểm định chất lượng cấp độ III. 

    Tháng 04 năm 2015 trường được công nhận đặt chuẩn Quốc gia mức độ II.